Close
فود کورت کاشان مال
محمد جعفری
نقدها:
گزارش
غذای ایرانی در چاشنی

در فود کودت کاشان مال رستوران چاشنی غذاهای ایرانی سرو می کند. ما کوبیده سفارش دادیم که چنگی به دل نمی زد. به نظر می رسید برنج تازه دم نیست و برای روزهای پیش است که گرم شده است. ولی برخورد پرسنل خوب بود. ما برای ناهار آنجا بودیم و فود کورت خلوت بود. در فود کورت می توان انواع غذاهای ایرانی و فرنگی سفارش داد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: