Close
بندر تنگ
Roya.noori
نقدها:
گزارش
بندر تنگ(تلاقی کویر و دریا)
توصیه شده توسط کاربر

قبل رفتن به چابهار تنها تصورم از تلاقی کویر و دریا درک بود.اما روزی که قرار بود درک را ببینیم در ابتدا در روستای تنگ در بندر تنگ سوار قایق شدیم و به تپه های شنی رسیدیم.رمل های شنی بسیار تمیز در کنار آبی دریا صحنه زیبایی رو خلق کرده بود.
در اسکله صید روز ماهیگیرها رو دیدیم که مار ماهی و لابستر و ماهی های مختلف رو کف قایق هاشون داشتن.
روستای تنگ در 80 کیلومتری در سمت غرب کنارک قرار گرفته.

نوع سفر:
تاریخ سفر: