Close
قبرستان روستای باچون
رضا
نقدها:
گزارش
سنگ قبرهای باچون
توصیه شده توسط کاربر

سلام. این قبرستان که در مجاور امامزاده روستا قرار داره به دلیل سنگ قبرهای قدیمیش، شهرت داره. سنگ هایی که به صورت عمودی و با شکل انسان تراشیده شده و در بالای قبر قرار گرفته. در گذشته تعداد این سنگ ها زیاد بوده اما متاسفانه در حال حاضر تنها یکی از اونها باقی مانده است که برای حفظ اثار و هویت منطقه، نیاز داره اهالی محل و دهیاری، از این اثر حفاظت کنند

نوع سفر:
تاریخ سفر: