جاذبه های استان فارس

0
آرامگاه احمد نی ریزی
4
(از 1 نقد و بررسی)
نی ریز / ایران
رتبه در نی ریز 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه زینت الملوک (موزه مادام توسو)
4.6
(از 18 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 6 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 18 رای
مشاهده
باغ موزه نارنجستان قوام
4.8
(از 32 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 3 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 32 رای
مشاهده
سرای مشیر (سرای هنر)
4.4
(از 14 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 17 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 14 رای
مشاهده
ارگ کریمخانی

ارگ کریمخانی

Arg of Karim Khan
4.2
(از 29 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 101 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 97٪ از 29 رای
مشاهده
مسجد نصیرالملک

مسجد نصیرالملک

Nasir al-Molk Mosque
4.8
(از 44 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 2 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 44 رای
مشاهده
آرامگاه خواجوی کرمانی
4.2
(از 9 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 98 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
بازار وکیل

بازار وکیل

Vakil Bazaar
4.1
(از 24 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 131 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 96٪ از 24 رای
مشاهده
مسجد وکیل

مسجد وکیل

Vakil Mosque
4.3
(از 23 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 18 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 96٪ از 23 رای
مشاهده
حمام وکیل
4.1
(از 26 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 137 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 26 رای
مشاهده
حافظیه (مزار لسان الغیب)
4.8
(از 44 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 1 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 44 رای
مشاهده
آرامگاه سعدی(سعدیه)
4.6
(از 33 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 5 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 33 رای
مشاهده
پارک خواجوی کرمانی
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 54 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دروازه قرآن
4.1
(از 20 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 135 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 20 رای
مشاهده
تفرجگاه بوان (بوون)
4
(از 2 نقد و بررسی)
ممسنی / ایران
رتبه در ممسنی 4 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد مشیر السلطنه

مسجد مشیر السلطنه

Moshirul Saltaneh Mosque
4
(از 6 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 125 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
گذر هفت پیچ

گذر هفت پیچ

Haft Pich Alley
5
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 19 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه هنر مشکین فام (خانه فروغ الملک)
4.4
(از 7 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 44 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
پارک کوهستانی دراک
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 14 از 329 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار تنگ بُراق

آبشار تنگ بُراق

Tang-e Boraq Waterfall
4.5
(از 6 نقد و بررسی)
اقلید / ایران
رتبه در اقلید 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده