Close
کهیر
شیلان صادقی
نقدها:
گزارش
باغ میوه های استوایی
توصیه شده توسط کاربر

روستایی با مزارع میوه های استوایی در مسیر کهیر زرآباد چابهار قرار دارد که میوه های از قبیل موز،گواوا، انبه ،چیچک،لیمو و کنار را داشت . بعد از حدود ده دقیقه پیاده روی به یکی از باغهای که این میوه ها را داشت رفتیم . صاحب باغ بی هیچ چون و چرای اجازه داد که به داخل باغش برویم و از میوه هایش عکس و فیلم بگیریم .این نکته برایم بسیار جالب بود که باغ ها نه حصاری محکم نه درو پیکری خاص داشتند و صاحبان باغ ها با گشاده روی بسیار میزبان مهمانان میشدند مهربانی و لطفی که در مناطق دیگر اصلا وجود ندارد. در دل آن رمل و کویرها باغ های اینچنین سرسبز و زیبا بسیار شگفت انگیز بود .
درختان موز بسیار بلند و فاخر بودند برایم جالب بود چونکه تا به حال درخت موز را از نزدیک ندیده بودم . موزها به شکل خوشه ای بود که گلی بنفش در زیر خوشه داشت اما موزها هنوز سبز و نرسیده بودند .لیدرمان توضیح داد که موزها را سبز و کال برداشت میکنند تا به شهرهای دیگر بفرستند و در طی مسیر موزها رسیده و قابل خوردن میشوند.میوه دیگری که تا به حال ندیده بودم گواوا بود .بومیان منطقه این میوه را زیتون مینامیدند که بسیار با زیتون مناطق شمال فرق داشت . بوی بسیار خوبی داشت کمی هم شبیه گلابی بود اما این میوه هم فصل برداشتش نبود و هنوز کال بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: