Close
رستوران اروند کنار (تهران)
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
یک رستوران معمولی
توصیه شده توسط کاربر

رستوران اروندکنار در خیابان ولی عصر و کمی پایین تر از پارک ساعی قرار داره که از اسمش حدس می زنیم که یک رستوران با غذاهای جنوبی باشه. اما منوی رستوران بجز قلیه و ماهی غذای دیگر جنوبی نداشت. برخی از میزهای رستوران نمای خوبی به خیابان ولی عصر داره. در یک روز تابستانی در روزگار کرونا ما راهی این رستوران شدیم و سفارش مون هم سبزی پلو و ماهی بود. سرویس دهی شون خوب بود اما کیفیت غذای اون تقریبا معمولی بود!

نوع سفر:
تاریخ سفر: