Close
کاخ اردشیر بابکان
رضا
نقدها:
گزارش
همنشینی کاخهای ساسانی با محل چشمه ها و آبگیر چشمه کات اردشیر بابکان
توصیه شده توسط کاربر

سلام. نکته جالب در مورد کاخ ها و شهرهای ساسانی، مکان گزینی آن با چشمه های پرآبه. آثای همچون کاخ اردشیر بابکان و شهر گور، شهر بیشاپور و آثار تنگ چوگان، شهر چاربازار باچون، تنگ تشگاه میمند و...
کاخ اردشیر بابکان در کنار چشمه زیبا و پرآب قمپ آتشکده قرار گرفته است. این چشمه که پس از آبگیری سد تنگاب، پر آبتر هم شده، بسیار زیبا و رعب انگیزه. این چشمه در عین آرامش ظاهری بسیار پر خروشه که این موضوع را میشه از نقطه خروجی آب از آبگیر چشمه به سمت کانال، مشاهده کرد. خروجی حدود 3 تا 4 مترمکعب در ثانیه. تصاویر هوایی چشمه نشون میده که این چشمه و آبگیر بسیار عمیق هست. داستان‌هایی هم از عمق اون روایت شده. بعضی اعتقاد دارند که در واقع این یک چاه بزرگ آرتزین هست و یا فروچاله ای کارستی. خلاصه این موضوع نیاز به بررسی زمین شناسی و آب شناسی بیشتری داره و اینکه گردشگران عزیز از ورود به این آبگیر اجتناب کنند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: