Close
نقش برجسته تاجگذاری اردشیر بابکان
nazarian
نقدها:
گزارش
نقش برجسته تاجگذاری اردشیر بابکان در رودخانه تنگاب فیروزآباد
توصیه شده توسط کاربر

بین قلعه دختر و کاخ اردشیر بابکان و در نزدیکی فیروزآباد.، در رودخانه تنگاب فیروزآباد و در دل صخره ای به ارتفاع حدود ۴ متر نقش برجسته ای دیده می شود که مربوط به مراسم تاجگذاری اردشیر بابکان سر سلسله امپراطوری ساسانیان می باشد . در این نقش برجسته الهه میترا در حال اهدای حلقه قدرت به اردشیر دیده می شود ، نیز کودکی که احتمالا ولیعهد می باشد و سه نفر از بزرگان به حالت احترام ایستاده اند .

نوع سفر:
تاریخ سفر: