Close
روستای دشمن زیاری
nazarian
نقدها:
گزارش
روستای حبیب آباد دشمن زیاری
توصیه شده توسط کاربر

در مسیر جاده شیراز به سپیدان ، جاده فرعی آبگرم قرار دارد که که اگر این جاده را ادامه دهیم به روستای سر سبز حبیب آباد دشمن زیاری می رسیم . مسیر سر سبز و زیبایی است که مخصوصا در فصل بهار دیدن دارد . کشاورزی و دامپروری شغل عمده این روستاست که کشت عمده آنجا را گندم و جو تشکیل می دهد . خانه های روستا نیز سنگی و گلی است و در نزدیکی آن چشمه ای قرار دارد که می توان از آن نیز بازدیدی داشت . درختان بلوط پوشش جنگلی کوهها و امه های اطراف است . با ادامه دادن مسیر می توان به شهر نور آباد ممسنی نیز رسید .

نوع سفر:
تاریخ سفر: