Close
پل قاضی زاهد
پروانه کشاورز
نقدها:
گزارش
پل قاضی زاهد
توصیه شده توسط کاربر

در ورودی شهر گلپایگان، یک پل قدیمی و تاریخی وجود دارد که به سختی میتوان پیدایش کرد، نه تابلوی مشخصی داشت و نه مردم دقیق میدانستند، حدود ۱۵ دقیقه پیاده در محوطه چرخیدیم که در نهایت متوجه شدیم همین پل ماشین رویی که روی آن هستیم، پل قاضی زاهد است. از کنار پل که مسیر مشخصی هم نداشت یکم که پایین رفتیم، رسیدیم به پله ها ، آنهارو که رد کردیم تازه، پل قدیمی دیده شد. یک پل آجری با پایه های سنگی که ۳ دهانه دارد و دهانه وسطی بزرگ تر است و طول آن ۴۰ متر و ارتفاع آن ۱۰ متر است. این پل بر روی رودخانه فصلی اناربار یا لعل بار قرار دارد، و به نام پل اناربار هم نامیده میشود. قدمت این پل،همدوره با مناره و مسجد جامع، و مربوط به دوره سلجوقی است. این پل به علت همجواری با قبرستان قدیمی شهر به نام قاضی زاهد شهرت یافته و محلی ها به آن قاضید(قازید) میگویند. زمانی که ما اونجا بودیم رودخانه پر از آب و بسیار زیبا بود، البته انتهای رودخانه عمق آب خیلی کمتر میشد و رو به خشکی میرفت. در گذشته، چندین بار تصمیم بر ممنوعیت تردد وسایل نقلیه بر روی پل، گرفته شده است اما چون تقریبا ورودی اصلی شهر است، تاکنون این تصمیم عملی نشده است . اما امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیوفتد، چون واقعا عبور وسایل نقلیه از روی پل، کم لطفی به این آثار باستانی است و همین الان هم بخشی از پایه های پل آسیب دیده و اجرهای روی آن ریخته است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: