جاذبه های گلپایگان

0
سد گلپایگان

سد گلپایگان

Golpayegan Dam
4
(از 1 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 8 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امام زاده عمران بن علی(ع)
3
(از 1 نقد و بررسی)
گوگد / ایران
رتبه در گوگد 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای درب امامزاده
1.5
(از 2 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 22 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد حجت الاسلام

مسجد حجت الاسلام

Hojjatol Eslam Mosque
3
(از 1 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 16 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ساحلی گلپایگان
2.5
(از 4 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 23 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده
پل قاضی زاهد

پل قاضی زاهد

Ghazi Zahed Bridge
3.8
(از 5 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 20 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 80٪ از 5 رای
مشاهده
مسجد جامع گلپایگان

مسجد جامع گلپایگان

Golpayegan Jameh Mosque
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 21 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
سقاخانه ابوالفضل گلپایگان
3
(از 1 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 16 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مناره گلپایگان

مناره گلپایگان

Golpayegan Minaret
4
(از 2 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 14 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بازار چهار سوق گلپایگان

بازار چهار سوق گلپایگان

Golpayegan Chahar Suoq Bazaar
3
(از 1 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 16 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ارگ گوگد

ارگ گوگد

Arg-e Googad
4.3
(از 13 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 7 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 13 رای
مشاهده
بازار سرپوشیده گلپایگان
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 6 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
منطقه گردشگری کوچری
4
(از 1 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 8 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای سعید آباد گلپایگان
4
(از 1 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 8 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای حسن حافظ

روستای حسن حافظ

Hassan Hafez village
4
(از 1 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 8 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای عباس آباد (گلپایگان)
4
(از 2 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 14 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
هنده

هنده

Hende
4
(از 1 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 8 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مناره سلجوقی
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 2 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
امامزاده ابوالفتوح (شاهزاده ابوالفتوح)
5
(از 2 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 1 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
امامزاده هفده تن

امامزاده هفده تن

Imamzadeh Hefdah Tan
4
(از 1 نقد و بررسی)
گلپایگان / ایران
رتبه در گلپایگان 8 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده