Close
رستوران چاق کباب
سارا
نقدها:
گزارش
پشیمان شدیم

خرداد ماه 1400 برای ناهار به این رستوران رفتیم. به دلیل گرم بودن هوا تصمیم گرفتیم داخل بنشینیم و به حیاط نرویم. ولی متأسفانه کولر خراب بود و هوا گرم بود! سرویس بهداشتی چندان تمیز نبود و مایع دستشویی نداشت! ما 4نفر بودیم. من خورشت سبزی سفارش دادم که دورچین فقط پیاز داشت و به نظرم از لحاظ مزه نمره 2از 5 می‌گرفت. همسرم بختیاری سفارش داد که دورچین بسیار مختصری داشت. کیفیتش از لحاظ ایشون که بسیار سختگیر هستند در حد 2بود.مادرم قیمه نثار خورد با نمره 4 که هیچ دورچینی نداشت.و پدرم جوجه با نمره 3 و دورچین مختصر.برنج غذا ایرانی بود ولی نیم دانه بود!! آماده کردن غذا زمان زیادی برد. قبل از خوردن غذا قیمت را حساب نکردند و گفتند فاکتور را بعدا می‌دهند. در آخر دیدیم قیمت غذا از دو قیمتی که در منو نوشته شده بود (به عنوان قیمت اصلی و قیمت باتخفیف) بالاتر بود و وقتی اعتراض کردیم گفتند یادمان رفت بگوییم قیمت تغییر کرده!! درحالی که آن موقع بود که فهمیدیم چرا از اول حساب نکردند! در آخر کار هم دیدیم در فاکتور 17هزار تومان اضافه به عنوان اضافات آمده که معلوم نبود برای چیست و وقتی سوال کردیم گفتند ارزش افزوده است که درواقع غیر قانونی بود. خلاصه اینکه امیدوارم حداقل با خوردن این غذا مریض نشویم😔

نوع سفر:
تاریخ سفر: