رستوران های استان قزوین

0
رستوران نمونه

رستوران نمونه

Nemooneh Restaurant $$ اقتصادی
3.7
(از 24 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 35 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 75٪ از 24 رای
مشاهده
رستوران آرمانی

رستوران آرمانی

Armani Restaurant $$ اقتصادی
4.6
(از 4 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 4 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
رستوران پرستو

رستوران پرستو

Parastoo Restaurant $$ اقتصادی
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 29 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 33٪ از 3 رای
مشاهده
رستوران ایران خوراک

رستوران ایران خوراک

Iran Khorak Restaurant $ ارزان
4
(از 1 نقد و بررسی)
تاکستان / ایران
رتبه در تاکستان 1 از 2 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران چاق کباب

رستوران چاق کباب

Chagh Kebab Restaurant $$ اقتصادی
3.2
(از 2 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 31 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
رستوران باغ گلستان سبز الموت

رستوران باغ گلستان سبز الموت

Golestan Sabz Alamut Garden Restaurant $$ اقتصادی
5
(از 1 نقد و بررسی)
استان قزوین / ایران
رتبه در استان قزوین 1 از 3 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران نایب قزوین

رستوران نایب قزوین

Nayeb Restaurant Qazvin $$ اقتصادی
3.5
(از 1 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 25 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
دهکده آش

دهکده آش

Dehkade Ash
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 24 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
صبحانه سرای دهخدا

صبحانه سرای دهخدا

Dehkhoda Breakfast Spot $$ اقتصادی
4
(از 2 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 23 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آشکده بزرگمهر

آشکده بزرگمهر

Ashkadeh Bozorgmehr $$ اقتصادی
4.5
(از 1 نقد و بررسی)
البرز / ایران
رتبه در البرز 1 از 1 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران آفتاب

رستوران آفتاب

Aftab Restaurant $$$ گران
3.9
(از 9 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 26 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 78٪ از 9 رای
مشاهده
رستوران اقبالی

رستوران اقبالی

Eqbali Restaurant $$ اقتصادی
4.1
(از 12 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 9 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 83٪ از 12 رای
مشاهده
کافه ارثیه

کافه ارثیه

Cafe Ersieh $$ اقتصادی
4.7
(از 11 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 1 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
دار کباب

دار کباب

Dar Kabab $$ اقتصادی
2.5
(از 1 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 32 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران دیباج

رستوران دیباج

Dibaj Restaurant $$ اقتصادی
4.8
(از 2 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 5 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
حلیم سحر

حلیم سحر

Halim Sahar
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 16 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بستنی اسمال مشتی

بستنی اسمال مشتی

Esmal Mashti Ice Cream
3.2
(از 1 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 27 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران سنتی شمس

رستوران سنتی شمس

Shams Traditional Restaurant
4.3
(از 10 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 3 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 90٪ از 10 رای
مشاهده
طباخی صبا

طباخی صبا

Tabakhi Saba $$ اقتصادی
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 33 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده
غذاکده چلوچی

غذاکده چلوچی

Chelochi Ghazakade $$ اقتصادی
2.3
(از 4 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 36 از 93 رستوران
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده