Close
باروی ری
زینب مهرآبادی
نقدها:
گزارش
دیوار خشتی بر روی صخره چشمه علی

برج و باروی شهر ری، دیوار تقریبا بزرگی بر بالای صخره چشمه علی در محله صفاییه شهری است. در بزرگراه آوینی تهران، تابلو خروجی چشمه علی رو که بریم، در انتهای خیابان با صخره چشمه علی و دیوار خشتی بزرگی روی آن می بینیم. بازدید از این محوطه ورودیه ندارد. من و یکی از همراهان که کنجکاو شده بودیم ببینیم بالای صخره و اطراف دیوار چه خبره از یکی از اهالی پرسیدیم که چه طور میشه رفت دیوار رو از نزدیک دید. از سمت پیاده روی پارک سورنا به راحتی و با کمی صخره نوردی تونستیم به بالای صخره و باروی ری برسیم. قدیمی ترین نقطه باروی ری طبق تابلویی که بالای آن نصب شده بود به دوره مغول ها بر می گرده و بقیه دیوار رو این اواخر بازسازی کردن. در قسمت قدیمی بارو چند پله به سمت یکی از طاق ها داشت. با ایستادن در فضای دهانه این طاق می توان منظره پایین صخره و چشم علی رو دید.
هر چقدر صخره سمت چشمه علی تمیز بود، صخره سمت پشت باروی ری زباله هایی دیده میشه و بعضی جاهاش خاکریز ماننده. به جای دور زدن صخره چشمه علی میشه از روی سنگ های روی صخره هم به بالای دیوار قدیمی رفت اما باید کفش مناسب پوشیده باشیم و کمی هم مواظب باشیم.
ایستادن در دهانه قدیمی ترین بخش باروی شهرری و تماشای اطراف یکی از بهترین تجربه های بازدید از این دیوار تاریخیه.

نوع سفر:
تاریخ سفر: