Close
مجتمع تجاری راویس
فرزانه امینی زاده
نقدها:
گزارش
مجموعه راویس
توصیه شده توسط کاربر

مجموعه راویس در خیابان مرداویج اصفهان واقع شده است . این مجموعه که رستوران ها و کافه های فراوانی را دور هم در خود جمع کرده است مکان مناسبی برای شکم گردها و عاشقان غذاست که در آنجا انتخاب های متعددی دارند. در این مجموعه باشگاه ورزشی و بوتیک و سالن آرایش نیز وجود دارد ولی به دلیل تعداد زیادتر رستوران ها اغلب افراد راویس را صرفا برای غذا میشناسند. از جمله کافه و رستوران های این مجموعه سیگنیچر ، جعبه ، دکتر کالری ، کافه موبایل و ... است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: