جاذبه های اصفهان

5
از 1 رای
امامزاده اسماعیل و مسجد شعیا

امامزاده اسماعیل و مسجد شعیا

Imamzadeh Esmaeil and Isaiah mausoleum
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 24 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مقبره بابا قاسم

مقبره بابا قاسم

Tomb of Baba Ghasem
3
(از 1 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 95 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تالاب گاوخونی

تالاب گاوخونی

Gavkhuni Wetland
3
(از 1 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 95 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای دستجاء
3
(از 1 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 95 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار نقش جهان

بازار نقش جهان

Naqsh-e Jahan bazaar
4.3
(از 13 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 51 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 13 رای
مشاهده
پارک ناژوان
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 50 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
آتشگاه اصفهان

آتشگاه اصفهان

Fire temple of Isfahan
2.5
(از 4 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 119 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
منارجنبان

منارجنبان

Menar Jonban
3.8
(از 7 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 116 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
کاخ هشت بهشت

کاخ هشت بهشت

Hasht Behesht Palace
4.5
(از 10 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 22 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
بوستان رجایی (هشت بهشت)
4
(از 2 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 87 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بازار هنر

بازار هنر

Bazaar Honar
4.2
(از 5 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 85 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
مجتمع تجاری هشت بهشت

مجتمع تجاری هشت بهشت

Hasht Behesht Commercial Complex
4
(از 1 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 59 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بوستان مهر
4
(از 1 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 59 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
حمام علی قلی آقا

حمام علی قلی آقا

Hamam-e Ali Gholi Agha
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 58 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
پل خواجو

پل خواجو

Khaju Bridge
4.7
(از 15 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 8 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 15 رای
مشاهده
مسجد علی قلی آقا

مسجد علی قلی آقا

Ali Gholi Agha Mosque
5
(از 1 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 27 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای وانک

کلیسای وانک

Vank Cathedral
4.6
(از 37 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 4 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 37 رای
مشاهده
موزه کلیسای وانک

موزه کلیسای وانک

Museum of Vank Church
3.9
(از 12 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 118 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 92٪ از 12 رای
مشاهده
بازار قیصریه (بازار سلطانی)

بازار قیصریه (بازار سلطانی)

Qeisarye Baazar (Soltani Bazaar)
5
(از 2 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 16 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
سردیس زاون قوکاسیان
4
(از 2 نقد و بررسی)
اصفهان / ایران
رتبه در اصفهان 87 از 410 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده