Close
منطقه توریستی قره کهریز خامنه
فرشاد شفیعی شهیدلو
نقدها:
گزارش
آب گوارای قنات در یک منطقه توریستی
توصیه شده توسط کاربر

منطقه توریستی قره کهریز در فاصله حدود ۸ کیلومتری جاده شبستر بطرف تسوج، در نزدیکی خامنه و نرسیده به شهر کوزه کنان و در سمت راست جاده واقع شده است. علت ایجاد این منطقه توریستی بخاطر وجود آب گوارای قنات آن از دیرباز است . بعد از اینکه سالها مردم و مسافران در این محل توقف نموده و از آب قنات استفاده میکردند، چند سال پیش امکانات دیگری بوجود آمد و امروزه بخاطر معروفیت کوزه و سفالهای شهر کوزه کنان، فروشگاههای متعدد فروش کوزه، سفال، پلی استر به همراه سایر فرآورده های محلی و غیر محلی ایجاد شده است. دمی استراحت در این مکان، استفاده از سایه درختان توت، خرید محصولات سفالی و کوزه محلی و برخورداری از آب گوارای این مکان، غنیمتی برای مسافران بین راهی می تواند باشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: