Close
مقتدر سیر تابان
mahsa shahram sirat
نقدها:
گزارش
اصلاً توصیه نمیشود
توصیه شده توسط کاربر

به عرض دوستان برسانم که ما هرساله از آژانس هاى مختلفی تور خریداری کردیم ، امسال برای تور ترکیبی تایلند به این آژانس مراجعه کردیم و بدترین تجربه را داشتیم ، اولاً که وقتی از دیگر ایرانیان در تایلند جویا شدیم تورشان را ارزانتر با خدمات بهتر گرفته بودند مثلاً هتل آنها بسیار بهتر و موقعیت مکانی بهتری داشت و همینطور بلیط های داخلی بانکوک - پوکت آنها ساعت بسیار مناسب تری از ما داشت ، جوری که ما مجبور بودیم برای برگشت از پوکت به بانکوک ساعت ٥ صبح به همراه فرزند کوچکم بیدار بشیم و گرسنه و خواب آلود بریم فرودگاه و وقتی رسیدیم بانکوک از خستگی و خواب آلودگی یک روزمون را از دست دادیم . زمان رسیدن به پوکت هم بعد از دو پرواز طولانی ترانسفر هتل مون هم یک ساعت و نیم طول کشید . که آن روز هم به خاطر خستگی از دست رفت !در ضمن پرواز داخلی بانکوک به پوکت ١٥ کیلو بار مجاز داشتیم وبرگشتنه پروازی که گرفتند ١٠ کیلو بار مجاز داشت و با اینکه ما در پوکت خرید نکرده بودیم کلی سر بارهامون اسیر شدیم ! به هر حال برای دوزار بلیط ارزان تر گرفتن پرواز ما را با ساعت هاى بد گرفتند و سفر ما را خراب کردند.حتی جواب تلفن ما را هم که از پوکت زنگ زدیم ندادند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: