مجموعه ورزشی آزادی
Alireza Khf
نقدها:
گزارش
خاطرات خوب و بد
دیدن این جاذبه توسط کاربر پیشنهاد شده است

همه ی طرفداران تیم ها کلی خاطرات خوب و بد از استادیوم دارند ولی نقدم راجب کسانی است که هنوز حتی رنگ هیجان از نزدیک فوتبال دیدن را ندیده اند ، طعم تخمه خوردن ، حرص خوردن ، کری خواندن و ...
به امید روزی که با خانواده بتوانیم به استادیوم برویم!

نوع سفر:
تاریخ سفر: