Close
موزه ی آب یزد
رها
نقدها:
گزارش
موزه آب یزد

این موزه در خیابان قیام یزد و روبروی میدان زیبا و باشکوه میرچقماق قرار داره .خیلی چیز خاص و بخصوصی داخلش نیست من به شخصه این مکان رو پیشنهاد نمیکنم

نوع سفر:
تاریخ سفر: