Close
قلعه پرتغالی های قشم
fatemeh
نقدها:
گزارش
قلعه پرتقالیها
توصیه شده توسط کاربر

اینجا قلعه پرتقالیها واقع در جزیره هرمز هست که از بندرعباس سوار بر قایق میشیم ب این جزیره زیبا میرویم #تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: