تور سریلانکا

4.8
از 36 رای
آگهی پرنده مهاجر - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
Pegasus Reef Hotel
0
Pegasus Reef Hotel
HB
کلمبو
2 شب
Hotel Suisse
0
Hotel Suisse
HB
کندی
4 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
فلای دبی‌
رفت: دوشنبه 9/13 ساعت: 15:25
فلای دبی‌
برگشت: سه‌شنبه 9/21 ساعت: 00:00
38,990,000 تومان
مشاهده تور
Granbell Hotel Colombo
4.8
Granbell Hotel Colombo
HB
کلمبو
2 شب
Thilanka Hotel
0
Thilanka Hotel
HB
کندی
4 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
فلای دبی‌
رفت: دوشنبه 9/13 ساعت: 15:25
فلای دبی‌
برگشت: سه‌شنبه 9/21 ساعت: 00:00
41,990,000 تومان
مشاهده تور
آگهی کیارا سیر - جایگاه F - دسکتاپ
Cinnamon Lakeside Colombo
4.7
Cinnamon Lakeside Colombo
BB
کلمبو
2 شب
Mahaweli Reach Hotel
3.8
Mahaweli Reach Hotel
HB
کندی
4 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
فلای دبی‌
رفت: دوشنبه 9/13 ساعت: 15:25
فلای دبی‌
برگشت: سه‌شنبه 9/21 ساعت: 00:00
47,990,000 تومان
مشاهده تور
Cinnamon Lakeside Colombo
4.7
Cinnamon Lakeside Colombo
BB
کلمبو
2 شب
Earl's Regency Hotel
0
Earl's Regency Hotel
HB
کندی
4 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
فلای دبی‌
رفت: دوشنبه 9/13 ساعت: 15:25
فلای دبی‌
برگشت: سه‌شنبه 9/21 ساعت: 00:00
49,990,000 تومان
مشاهده تور
آگهی مانیاپرواز - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
CityRest Fort Hotel
0
CityRest Fort Hotel
BB
کلمبو
2 شب
Kandy Garden Villa
0
Kandy Garden Villa
BB
کندی
3 شب
South Beach Villa@69
0
South Beach Villa@69
BB
بنتوتا
2 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 00:00
34,990,000 تومان
مشاهده تور
Kandy Garden Villa
0
Kandy Garden Villa
BB
کندی
2 شب
South Beach Villa@69
0
South Beach Villa@69
BB
بنتوتا
3 شب
CityRest Fort Hotel
0
CityRest Fort Hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
رادین گشت پایتخت
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
34,990,000 تومان
مشاهده تور
Kandy Garden Villa
0
Kandy Garden Villa
BB
کندی
2 شب
South Beach Villa@69
0
South Beach Villa@69
BB
بنتوتا
3 شب
CityRest Fort Hotel
0
CityRest Fort Hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
رز طلایی هرمس
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
34,990,000 تومان
مشاهده تور
Kandy Garden Villa
0
Kandy Garden Villa
BB
کندی
2 شب
South Beach Villa@69
0
South Beach Villa@69
BB
بنتوتا
3 شب
CityRest Fort Hotel
0
CityRest Fort Hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
بهتاز گشت نوید
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
34,990,000 تومان
مشاهده تور
Viveka hotel
0
Viveka hotel
BB
کلمبو
2 شب
Empire Valley Hotel
0
Empire Valley Hotel
BB
کندی
3 شب
Villa Paradise Ocean
0
Villa Paradise Ocean
BB
بنتوتا
2 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 00:00
35,990,000 تومان
مشاهده تور
Empire Valley Hotel
0
Empire Valley Hotel
BB
کندی
2 شب
Villa Paradise Ocean
0
Villa Paradise Ocean
BB
بنتوتا
3 شب
Viveka hotel
0
Viveka hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
رادین گشت پایتخت
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
35,990,000 تومان
مشاهده تور
Empire Valley Hotel
0
Empire Valley Hotel
BB
کندی
2 شب
Villa Paradise Ocean
0
Villa Paradise Ocean
BB
بنتوتا
3 شب
Viveka hotel
0
Viveka hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
بهتاز گشت نوید
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
35,990,000 تومان
مشاهده تور
Empire Valley Hotel
0
Empire Valley Hotel
BB
کندی
2 شب
Villa Paradise Ocean
0
Villa Paradise Ocean
BB
بنتوتا
3 شب
Viveka hotel
0
Viveka hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
رز طلایی هرمس
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
35,990,000 تومان
مشاهده تور
Nelly Marine Hotel
0
Nelly Marine Hotel
BB
کلمبو
2 شب
Kandy Blue Hotel
0
Kandy Blue Hotel
BB
کندی
3 شب
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
0
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
BB
بنتوتا
2 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 00:00
36,990,000 تومان
مشاهده تور
Kandy Blue Hotel
0
Kandy Blue Hotel
HB
کندی
2 شب
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
0
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
HB
بنتوتا
3 شب
Nelly Marine Hotel
0
Nelly Marine Hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
بهتاز گشت نوید
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
36,990,000 تومان
مشاهده تور
Kandy Blue Hotel
0
Kandy Blue Hotel
BB
کندی
2 شب
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
0
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
BB
بنتوتا
3 شب
Nelly Marine Hotel
0
Nelly Marine Hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
رادین گشت پایتخت
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
36,990,000 تومان
مشاهده تور
Kandy Blue Hotel
0
Kandy Blue Hotel
BB
کندی
2 شب
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
0
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
BB
بنتوتا
3 شب
Nelly Marine Hotel
0
Nelly Marine Hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
رز طلایی هرمس
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
36,990,000 تومان
مشاهده تور
Palms Mount Lavinia
0
Palms Mount Lavinia
BB
کلمبو
2 شب
Rivendell Hotel
0
Rivendell Hotel
BB
کندی
2 شب
Blue Beach Wadduwa Hotel
0
Blue Beach Wadduwa Hotel
BB
بنتوتا
3 شب
آژانس برگزار کننده
آمیتیس بال پارس
فلای دبی‌
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 10:00
فلای دبی‌
برگشت: چهارشنبه 9/22 ساعت: 00:00
37,990,000 تومان
مشاهده تور
Rivendell Hotel
0
Rivendell Hotel
HB
کندی
2 شب
Club Bentota
0
Club Bentota
HB
بنتوتا
3 شب
Zest Metropole Hotel
0
Zest Metropole Hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
بهتاز گشت نوید
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
37,990,000 تومان
مشاهده تور
Rivendell Hotel
0
Rivendell Hotel
BB
کندی
2 شب
Club Bentota
0
Club Bentota
HB
بنتوتا
3 شب
Zest Metropole Hotel
0
Zest Metropole Hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
رادین گشت پایتخت
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
37,990,000 تومان
مشاهده تور
Rivendell Hotel
0
Rivendell Hotel
BB
کندی
2 شب
Club Bentota
0
Club Bentota
HB
بنتوتا
3 شب
Zest Metropole Hotel
0
Zest Metropole Hotel
BB
کلمبو
2 شب
آژانس برگزار کننده
رز طلایی هرمس
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 9/14 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 04:35
37,990,000 تومان
مشاهده تور
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفر ساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز

سریلانکا را به عنوان سرزمین چای و طبیعت زیبا می‌شناسند. این سرزمین آنقدر جاذبه دارد که گویی گردشگران را طلسم می‌کند و آنقدر جذاب است که سفرهای ماجراجویانه همراه با تورهای سریلانکا در این سرزمین رویایی به اتمام نمی رسد. علاوه بر جاذبه های طبیعی دیدنی، سریلانکا مکان های تاریخیِ فرهنگی و مذهبی فراوانی را نیز در خود جای داده است که بازدید از آن ها می تواند شما را بیش از پیش با فرهنگ این کشور آشنا کند.

سوالات متداول

در سریلانکا از چه وسیله‌ای برای جابه جایی می‌توان استفاده کرد؟
بهترین هتل‌های سریلانکا برای اقامت کدام هستند؟
معروف‌ترین غذای سریلانکا چیست؟
آیا شهروندان ایرانی برای سفر به سریلانکا نیاز به ویزا دارند؟
پول رایج سریلانکا چیست و چه مقدار با خود همراه داشته باشیم؟
در سریلانکا از کدام جاذبه‌ها دیدن کنیم؟
برای سفر بین شهرهای سریلانکا از چه وسیله استفاده کنیم؟
بهترین زمان سفر به سریلانکاچه تاریخی است؟
بهترین رستوران‌های سریلانکا کدام هستند؟
چطور به سریلانکا باید سفر کنیم؟
شرایط دریافت ویزا برای سفر به سریلانکا به چه شکل است؟