Close
رستوران

موزه ی فلورا دلامار ماریتایم

Flora de la Mar Maritime Museum

Flora de la Mar Maritime Museum (1).JPG
Flora de la Mar Maritime Museum (2).JPG
Flora de la Mar Maritime Museum (3).JPG
Flora de la Mar Maritime Museum (4).jpg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
 • موزه های تخصصی
 • بیشتر

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این جاذبه :
 • کاربر لست سکند Lahiji_majid
  نقدها:
  گزارش
  موزه ی کشتیهای غرق شده!
  توصیه شده توسط کاربر

  در بازدید از ملاکا، چشمتان به کشتی بزرگی میخورد که روی خشکی پهلو گرفته.
  کمی نزدیک تر که میشوید، تابلوی موزه را میبینید.
  اینجا موزه ی کشتی غرق شده است.
  سالیان سال بندر ملاکا به عنوان قطب ساخت کشتی و قایق در مالزی شهرت داشته و در این موزه هم میتوانید عکسها و نقاشیهایی از کشتی سازها ببینید.
  مجسمه هایی از ملوانان و کاپتانهای کشتی و لوازمی که در قایقا مورد استفاده قرار میگرفته نیز موجود است.
  هزینه ی بازدید از این موزه 15 رینگت است.
  در این موزه میتوانید سبکهای مختلف کشتی های قدیمی ساخته شده توسط مردم ملاکا را هم ببینید.

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید: