جاذبه های مالاکا

0
برج تامینگ ساری

برج تامینگ ساری

Menara Taming Sari
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 4 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
فواره کویین ویکتوریا

فواره کویین ویکتوریا

Queen Victoria's Fountain
5
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 1 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه اسلامی مالاکا

موزه اسلامی مالاکا

The Melaka Islamic Museum
4
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 5 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد چنگ هون تنگ

معبد چنگ هون تنگ

Cheng Hoon Teng Temple
4
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 5 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه ی فلورا دلامار ماریتایم
4
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 5 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان سرخ مالاکا

میدان سرخ مالاکا

Red Square (Dutch Square)
4
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 5 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برج ساعت مالاکا

برج ساعت مالاکا

Melaka Clock Tower
4
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 5 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تپه و کلیسا سن پل

تپه و کلیسا سن پل

St. Paul's Hill & Church
4
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 5 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
استادتیوس
3
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 12 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ سلطان مالاکا

کاخ سلطان مالاکا

Malacca Sultanate Palace
5
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 1 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه آفاموسا
4
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 5 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان جانکر
5
(از 1 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 1 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده