Close
رستوران

مقبره اردشیر سوم

Tomb of Artaxerxes III

مقبره اردشیر سوم (1).png
مقبره اردشیر سوم (2).png
مقبره اردشیر سوم (3).png
مقبره اردشیر سوم (4).png
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
 • بناهای تاریخی

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این جاذبه :
 • nazarian
  نقدها:
  گزارش
  آرامگاه اردشیر سوم
  توصیه شده توسط کاربر

  در ضلع غربی کوه مقابل تخت جمشید و در دل کوه آرامگاه اردشیر سوم‌ واقع شده است . این آرامگاه در ارتفاع تقریبا ۴۰ متری از صفحه تخت جمشید ایجاد شده است . نسبت دادن این آرامگاه به اردشیر سوم ، به هنوز کاملا ثابت نشده است . در بالا و بر فراز آرامگاه ، شاه را می بینیم که بر بالای تخت شاهی ، با کمانی در دست چپ و به حالت احترام ، در برابر آتش مقدس نقش فروهر (انسان بالدار) و قرص ماه در حال نیایش است .
  تخت شاه را ۲۸ تن نمایندگان ملل تابع امپراطوری بر دست گرفته اند در دست چپ و راست پایه ی اورنگ نیز دو نفر ایستاده اند . نمای ورودی آرامگاه ،مانند ورودی کاخ های تخت جمشید ساخته شده است . درون آرامگاه دو گور سنگی ایجاد کرده اند ،که احتمالا جای دفن شاه و ملکه بوده است . در پایین آرامگاه و در برابر آن اتاق هایی ویژه آیین های مذهبی و متولیان بنا شده ،که بازسازی و با دیوارهای کوتاه نشان داده شده است . برای رسیدن به حیاط زیرین آرامگاه در دوسمت پله هایی ساخته اند که دسترسی را راحت تر می کند .#گلفام_سفر

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید: