جاذبه های مرودشت

1
از 1 رای
تخت جمشید (پرسپولیس)

تخت جمشید (پرسپولیس)

Takht-e Jamshid (Persepolis)
4.9
(از 45 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 1 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 45 رای
مشاهده
نقش رستم

نقش رستم

Naqsh-e Rostam
4.9
(از 21 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 2 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 21 رای
مشاهده
تفرجگاه سرآسیاب
4
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 11 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تنگ بستانک (بهشت گمشده)

تنگ بستانک (بهشت گمشده)

Tang-e Bostanak (The Lost Paradise)
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 5 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
کعبه زرتشت (بن خانه)
5
(از 5 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 3 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
روستای حصار

روستای حصار

Hesar village
4
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 11 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار حصار

آبشار حصار

Hesar Waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 11 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای دشتک‌ فارس
5
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 6 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
شهرک ابرج
4
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 11 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ تچر (کاخ اختصاصی داریوش، تالار آینه)
5
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 6 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مقبره اردشیر سوم

مقبره اردشیر سوم

Tomb of Artaxerxes III
5
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 6 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مقبره اردشیر دوم

مقبره اردشیر دوم

Tomb of Artaxerxes II
4
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 11 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
نقش رجب

نقش رجب

Naqsh-e Rajab
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 10 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
نقش برجسته جنگ ادسا

نقش برجسته جنگ ادسا

Naghsh Barjesteh Battle of Edessa
5
(از 3 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 4 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
شهر باستانی اصطخر

شهر باستانی اصطخر

Istakhr Historical City
4
(از 4 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 20 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
استودان شاهزاده اسماعیل
4
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 11 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آتشدانهای سنگی دوگانه
5
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 6 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
نقش برجسته کرتیر

نقش برجسته کرتیر

Naghsh Barjesteh Kartir
4
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 11 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
نقش برجسته شاپور اول

نقش برجسته شاپور اول

Naghsh Barjesteh Shapor Aval
4
(از 1 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 11 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سد درودزن

سد درودزن

Doroudzan Dam
4
(از 2 نقد و بررسی)
مرودشت / ایران
رتبه در مرودشت 19 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده