Close
رستوران

مسجد امام خمینی (مسجد ملک)

Emam Khomeini Mosque (Malek Mosque)

Emam Khomeini Mosque kerman (1).JPG
Emam Khomeini Mosque kerman (2).JPG
Emam Khomeini Mosque kerman (4).JPG
Emam Khomeini Mosque kerman (3).JPG
Emam Khomeini Mosque kerman (5).JPG
Emam Khomeini Mosque kerman (1).jpeg
Emam Khomeini Mosque kerman (2).jpeg
Emam Khomeini Mosque kerman (3).jpeg
Emam Khomeini Mosque kerman (4).jpeg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
 • مسجد

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این جاذبه :
 • هادی انصاری
  نقدها:
  گزارش
  مسجد ملک کرمان و برج سلجوقی
  توصیه شده توسط کاربر

  مسجد بزرگ و مصفای ملک کرمان ، به نام مسجد جامع ملک نیز شناخته می شود و نزدیک به هزارسال قدمت دارد و مربوط به دوره سلجوقیان می باشد . همچنین برجی تاریخی از همان دوران ، در گوشه شمال شرقی این مسجد به نام قرار دارد که به نام برج سلجوقی معروف است . البته قسمت بالایی این برج فروریخته است .
  بعد از انقلاب و با احداث خیابان امام خمینی در مجاورت شمالی مسجد ملک ، نام این مسجد به مسجد امام خمینی تغییر یافت .
  این مسجد بزرک ، حدود 100 متر طول و 90 متر عرض دارد . مسجد جامع ملک ، بزرگترین و کهن ترین مسجد کرمان می باشد . در گذشته قناتی از میان صحن وسیع مسجد ملک بور می کرده که البته بعدا خشک شده و روی آن را پوشانده اند .

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید: