جاذبه های کرمان

0
آرامگاه شاه نعمت الله ولی

آرامگاه شاه نعمت الله ولی

Aramgah-e Shah Nematollah Vali
4.3
(از 10 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 20 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
ارگ راین

ارگ راین

Rayen Citadel
4.8
(از 9 نقد و بررسی)
راین / ایران
رتبه در راین 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
آبشار راین (آبشار زر رود)

آبشار راین (آبشار زر رود)

Rayen Waterfall (Zar rood Waterfall)
4.5
(از 8 نقد و بررسی)
راین / ایران
رتبه در راین 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
دشت لوت (کویر لوت)
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 19 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
حمام گنجعلی خان
4.8
(از 9 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 2 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
کاروانسرای گنجعلی خان
4
(از 5 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 40 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
مجموعه گنجعلی خان (کرمان)
4.7
(از 7 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 6 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
مسجد امام خمینی (مسجد ملک)

مسجد امام خمینی (مسجد ملک)

Emam Khomeini Mosque (Malek Mosque)
4
(از 2 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 27 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
یخدان زریسف

یخدان زریسف

Zarisef Yakhdan
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آتشکده آناهیتا (قلعه دختر )
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 21 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای صخره ای میمند

روستای صخره ای میمند

Rocky Village of Meymand
4.8
(از 6 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 3 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
گندم بريان

گندم بريان

Gandom Beryan
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 9 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کوه هزار

کوه هزار

Kuh e Hazar
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 21 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گنبدجبلیه (موزه سنگ)
4
(از 4 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 29 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
تکیه مدیر الملک

تکیه مدیر الملک

Tekie Modirolmalek
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد جامع کرمان

مسجد جامع کرمان

Jame Mosque of Kerman
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 42 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
حمام وکیل کرمان
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار کرمان

بازار کرمان

Kerman Bazaar
4.7
(از 7 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 6 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
آب انبار گنجعلی خان

آب انبار گنجعلی خان

Ganjali Khan's water cistern
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان ارگ
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده