رستوران

بخش گوتیک (باری گوتیک)

Gothic Quarter (Barri Gotic)

3693-pGp26mocRW7qMHbwZsU3.jpeg
3693-OysESCy5oXweRnj1DzFW.jpeg
3693-M5zyK3lXOfaQTiMiHWeF.jpeg
3693-EShRBH6uYkigKrIs2PNc.jpeg
3693-kBAMo09d5DwX7iZxj7G4.jpeg
3693-h3oNiS2tWvAffydF8cbg.jpeg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

Many of the buildings in this neighborhood date back to Roman and medieval times.

Types:
  • محله های تاریخی برای پیاده روی
  • محله ها

تصاویر کاربران