جاذبه های بارسلون

0
پارک گوئل
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 4 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بخش گوتیک (باری گوتیک)

بخش گوتیک (باری گوتیک)

Gothic Quarter (Barri Gotic)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 8 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
خيابان رامبلا
5
(از 2 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 2 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ورزشگاه نیو کمپ بارسلونا
5
(از 2 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 2 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بازار بوکریا

بازار بوکریا

Mercat de la Boqueria
4
(از 1 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 10 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پلیسا اسپانیا
4
(از 1 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 10 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز خرید مارمگنوم
3
(از 1 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 13 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
ساختمان قدیم گمرک بارسلونا
5
(از 1 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 5 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان کریستف کلمب

میدان کریستف کلمب

Christopher Columbus Square
5
(از 1 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 5 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای ساگرادا فامیلیا

کلیسای ساگرادا فامیلیا

Basilica of the Sagrada Familia
5
(از 5 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 1 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
کاسا بتلو

کاسا بتلو

Casa Batllo
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 14 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
خانه میلا - لا پدره را
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 8 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کلیسای جامع بارسلونا
5
(از 1 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 5 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه ملی هنر کاتالونیا

موزه ملی هنر کاتالونیا

Museu Nacional d'Art de Catalunya - MNAC
4
(از 1 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 10 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پلاکا رویال
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کاسو لئو آی موروا
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار یادبود

آبشار یادبود

Cascada Monumental
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلیسا سانتا آنا
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه کلیسای جامع

موزه کلیسای جامع

Museu de la Catedral
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
سن پائو دل کمپ

سن پائو دل کمپ

Sant Pau del Camp
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده