Close
رستوران

نقش برجسته جنگ ادسا

Naghsh Barjesteh Battle of Edessa

Naghsh Barjesteh Battle of Edessa (2).JPG
Naghsh Barjesteh Battle of Edessa (1).jpg
Naghsh Barjesteh Battle of Edessa (3).jpg
Naghsh Barjesteh Battle of Edessa (4).jpg
Naghsh Barjesteh Battle of Edessa (5).jpg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
 • بناهای باستانی
 • بناهای تاریخی

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این جاذبه :
 • nazarian
  نقدها:
  گزارش

  یکی از نقش برجسته های نقش رستم ، نقش برجسته پیروزی شاپور اول بر امپراطوران رومی است که از با شکوهترین نقش برجسته های این مکان محسوب می شود چرا که از رویدادی حکایت می کند که مایه سرافرازی ایرانیان بوده است . در این نقش برجسته شاپور با تاج کنگره ای و جامه آراسته سوار بر اسب می باشد و فیلیپ عرب امپراطور رومی در مقابل زانو زده است . دراین نقش برجسته فیلیپ هر دو دستش را به حالت التماس به طرف شاه دراز کرده است .

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید:
 • مجتبی امیدپور
  نقدها:
  گزارش
  نقش برجسته شاپور اول(جنگ ادسا)
  توصیه شده توسط کاربر

  این نقش برجسته در مجموعه آثار نقش رستم در نزدیکی تخت جمشید قرار داره،همونطوری که از توضیحات عکس دوم مشخصه این نقش برجسته صحنه پیروزی شاپور اول بر والرین امپراطور روم رو نشون میده که پس از شکست به اسارت شاه ایران دراومده و در جلوی پای شاپور زانو زده در جنگ بزرگی که بین ساسانیان و روم در میگیره سپاه روم با والرین و تمامی امرای اون به اسارت ساسانیان در میان،شاهپور اول به جرات مقتدر ترین شاه ساسانیان بوده که دو امپراطور دیگه رومی گردیانوس و فیلیپ عرب رو هم شکست میده ،این نقش برجسته تقریبا جزو سالمترین آثار نقش رستم هست .که متاسفانه برای حفظ این آثار ارزشمند هم هیچ تلاش و حرکتی موثری دیده نمیشد

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید:
 • Yannar
  نقدها:
  گزارش
  نقش برجسته اسارت والرین
  توصیه شده توسط کاربر

  مجلل ترین و بزرگترین حجاری عهد ساسانی در نقش رستم صحنه پیروزی شاپور اول بر والرین امپراتور روم است که در تاریخ ۲۴۲ تا۲۷۱ میلادی رخ داده است.طول این نقش نزدیک به ۱۱ متر و عرض آن ۵ متر است . در این صحنه پادشاه روم در مقابل شاپور اول که با حشمت بر اسب نشسته زانو زده است و دست ها را بحالت التماس بسوی شاه ساسانی دراز کرده است و در پشت سر شاپور نقش نیم تنه کرتیر موبد موبدان بطرز زیبایی نقر شده است،وی انگشت سبابه دست راست را به نشانه احترام بسوی شاپور شاهنشاا ایران دراز کرده و حالت احترام برخود گرفته است. و پایین نیم تنه نیز کتیبه ای است. یک نقش برجسته دیگر نیز در این موضوع در تنگه چوگان حجاری شده است.

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید: