جاذبه های علی آباد کتول

0
آبشار کبودوال

آبشار کبودوال

Kaboodwall Waterfall
4.7
(از 12 نقد و بررسی)
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 1 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
روستای افراتخته

روستای افراتخته

Afratakhteh Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 2 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سد خاکی و دریاچه زرین گل (سد کبودوال)

سد خاکی و دریاچه زرین گل (سد کبودوال)

Embankment Dam and Zarrin Gol Lake (Kabudwall Dam)
4
(از 1 نقد و بررسی)
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 4 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل توسکستان

جنگل توسکستان

Tuskestan Forest
5
(از 1 نقد و بررسی)
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 2 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار سیامرزکوه

غار سیامرزکوه

Siyahmarzkuh Cave
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه تاریخ طبیعی کبودوال

موزه تاریخ طبیعی کبودوال

Kaboudwall Natural History Museum
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای مزرعه کتول

روستای مزرعه کتول

Mazraeh Katul Village
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای آلوستان
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای بلوک غلام

روستای بلوک غلام

Boluke Gholam Village
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای کردآباد
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای حاجی آباد (علی آباد کتول)
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای نوده کتول

روستای نوده کتول

Now Deh-e Katul Village
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای چلی سفلی

روستای چلی سفلی

Cheli-ye Sofla Village
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار چلم زرین گل

آبشار چلم زرین گل

Chalm Zarin Gol Waterfall
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای چلی علیا

روستای چلی علیا

Cheliye Olya Village
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار آلامن (اوترنه)
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار چلی

آبشار چلی

Cheli Waterfall
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار چه جا

آبشار چه جا

Che Ja Waterfall
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای زرین گل

روستای زرین گل

Zarringol Village
0
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده