جاذبه های استان گلستان

5
از 1 رای
جاده توسکستان
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
گرگان / ایران
رتبه در گرگان 9 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
چشمه آق سو

چشمه آق سو

Ak-Suu spring
4
(از 1 نقد و بررسی)
کلاله / ایران
رتبه در کلاله 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان

Golestan National Park
5
(از 3 نقد و بررسی)
استان گلستان / ایران
رتبه در استان گلستان 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دیوار بزرگ گرگان (سد اسکندری، مار سرخ)
4
(از 1 نقد و بررسی)
کلاله / ایران
رتبه در کلاله 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه آشوراده (قلعه روس ها)

قلعه آشوراده (قلعه روس ها)

Ashurade Castle (Russian Castle)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بندر ترکمن / ایران
رتبه در بندر ترکمن 3 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
جزیره آشوراده

جزیره آشوراده

Ashuradeh Island
3.8
(از 11 نقد و بررسی)
بندر ترکمن / ایران
رتبه در بندر ترکمن 4 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 82٪ از 11 رای
مشاهده
ترکمن صحرا

ترکمن صحرا

Turkmen Sahra
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
گنبد کاووس / ایران
رتبه در گنبد کاووس 3 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
قبرستان خالد نبی

قبرستان خالد نبی

Khalid Nabi Cemetery
4.4
(از 11 نقد و بررسی)
گنبد کاووس / ایران
رتبه در گنبد کاووس 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 91٪ از 11 رای
مشاهده
گنبد قابوس

گنبد قابوس

Gonbad e Qabus
4.7
(از 10 نقد و بررسی)
گنبد کاووس / ایران
رتبه در گنبد کاووس 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
پارک جنگلی قرق

پارک جنگلی قرق

Ghergh Forest Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
گرگان / ایران
رتبه در گرگان 10 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار کبودوال

آبشار کبودوال

Kaboodwall Waterfall
4.7
(از 12 نقد و بررسی)
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 1 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
جنگل النگدره

جنگل النگدره

Alangdarreh Jungle
4.8
(از 12 نقد و بررسی)
گرگان / ایران
رتبه در گرگان 1 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
روستای زیارت
3.2
(از 5 نقد و بررسی)
گرگان / ایران
رتبه در گرگان 18 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 60٪ از 5 رای
مشاهده
جنگل ناهارخوران ( پارک جنگلی ناهارخوران)
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
گرگان / ایران
رتبه در گرگان 2 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
تپه هزارپیچ گرگان
4
(از 1 نقد و بررسی)
گرگان / ایران
رتبه در گرگان 10 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار شیر آباد

آبشار شیر آباد

Shir Abad Waterfall
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
گرگان / ایران
رتبه در گرگان 2 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
آبشار زیارت

آبشار زیارت

Ziyarat Waterfall
3.8
(از 8 نقد و بررسی)
گرگان / ایران
رتبه در گرگان 17 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 8 رای
مشاهده
مدرسه عمادیه

مدرسه عمادیه

Emadiyah School
4
(از 1 نقد و بررسی)
گرگان / ایران
رتبه در گرگان 10 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای افراتخته

روستای افراتخته

Afratakhteh Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
علی آباد کتول / ایران
رتبه در علی آباد کتول 2 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چشمه گل رامیان

چشمه گل رامیان

Gol Ramian Spring
3
(از 1 نقد و بررسی)
رامیان / ایران
رتبه در رامیان 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده