جاذبه های الیگودرز

0
پارک جنگلی دست کاشت بنفشه الیگودرز

پارک جنگلی دست کاشت بنفشه الیگودرز

Aligudarz dast kasht banafshe Forest Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 3 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار آب سفید

آبشار آب سفید

Ab Sefid Waterfall
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 2 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
روستای گایکان
3
(از 1 نقد و بررسی)
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 5 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای جوز

روستای جوز

Jooz Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 3 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سد رودبار لرستان

سد رودبار لرستان

Rood Bar Lorestan Dam
5
(از 1 نقد و بررسی)
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 1 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای قلعه

روستای قلعه

Qaleh Village
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای علی آباد دره مشک

روستای علی آباد دره مشک

Aliabad Darreh Moshk Village
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای گل بهار شیخ میری

روستای گل بهار شیخ میری

Golbahare Sheykh Miri Village
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای کاگلستان برآفتاب
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای سارآباد برآفتاب
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای گل بهار محمد باقری

روستای گل بهار محمد باقری

Golbahare Mohammad Baqeri Village
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای گل بهار یوسف آباد
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای حاجی آباد
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه دختر الیگودرز

قلعه دختر الیگودرز

Aligudarz Qaleh Dokhtar
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار تمندر

غار تمندر

Tamndar Cave
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای گل بهار اتابکی

روستای گل بهار اتابکی

Golbahare Atabaki Village
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه باجول (قلعه ناکام)

قلعه باجول (قلعه ناکام)

Bajoul Castle (Nakam Castel)
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
منطقه کیگوران
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رشته کوه تمندر

رشته کوه تمندر

Tamndar Mountain Range
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قالی کوه

قالی کوه

Ghali Mount
0
الیگودرز / ایران
رتبه در الیگودرز 6 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده