جاذبه های بارسلون

0
پالائو گوئول
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
لاس رامبلاس
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه ملی هنر کاتالونیا

موزه ملی هنر کاتالونیا

Museu Nacional d'Art de Catalunya - MNAC
4
(از 1 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 10 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ال بورن
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پالائو دالماس
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
معبد قلب مقدس عیسی

معبد قلب مقدس عیسی

Templo del Sagrado Corazon de Jesus
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کوسموکایزا بارسلون
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
نادال
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
محوطه مدرنیستی سنت پاو

محوطه مدرنیستی سنت پاو

Recinte Modernista de Sant Pau
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک گوئل
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک مونجوییک

پارک مونجوییک

Parc de Montjuic
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
خانه میلا - لا پدره را
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 8 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
فواره جادویی

فواره جادویی

The Magic Fountain (Font Magica)
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پاسیج د گراسیا

پاسیج د گراسیا

Passeig de Gracia
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بازار بوکریا

بازار بوکریا

Mercat de la Boqueria
4
(از 1 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 10 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای سانتا ماریا دل مار

کلیسای سانتا ماریا دل مار

Basilica de Santa Maria del Mar
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بخش گوتیک (باری گوتیک)

بخش گوتیک (باری گوتیک)

Gothic Quarter (Barri Gotic)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 8 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کاسا بتلو

کاسا بتلو

Casa Batllo
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 14 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
قصر موسیقی کاتالان

قصر موسیقی کاتالان

Palace of Catalan Music
0
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 15 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلیسای ساگرادا فامیلیا

کلیسای ساگرادا فامیلیا

Basilica of the Sagrada Familia
5
(از 5 نقد و بررسی)
بارسلون / اسپانیا
رتبه در بارسلون 1 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده