جاذبه های بورسا

0
جومالیکیزیک
5
(از 1 نقد و بررسی)
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 1 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه کاراگز

موزه کاراگز

Karagoz Museum
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پیست اسکی اولوداغ
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
سوچتو شلالسی

سوچتو شلالسی

Suuctu Selalesi
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک ابی نینوا
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه باستان شناسی بورسا
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کستل کلسی

کستل کلسی

Kestel Kalesi
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بازار سرپوشیده (بدستن)
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسافر خانه بالی بی هان
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پل ایرگاندی

پل ایرگاندی

Irgandi Bridge
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
برج ساعت بورسا
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کوزا هان (بازار ابریشم بورسا)
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آرامگاه عثمان و اورخان
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مرکز خرید ظفر پلازا

مرکز خرید ظفر پلازا

Zafer Plaza Alisveris ve Yasam Merkezi
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تله کابین بورسا
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد سبز

مسجد سبز

Green Mosque
0
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
باغ وحش بورسا
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
چنار تاریخی اینکایا
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای ایزنیک
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک گیاه شناسی سوقانلی
بورسا / ترکیه
رتبه در بورسا 2 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده