جاذبه های کلمبو

0
دریاچه بریا
4
(از 1 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار شناور پتا

بازار شناور پتا

Pettah Floating Market
1
(از 1 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 10 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان آرکید ایندیپندنس
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 6 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
برج لوتوس کلومبو

برج لوتوس کلومبو

Colombo Lotus Tower
2.5
(از 2 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 11 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
میدان استقلال

میدان استقلال

Independence Square
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 6 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
پتا

پتا

Pettah
5
(از 1 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 2 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه ملی کلومبو

موزه ملی کلومبو

Colombo National Museum
4
(از 2 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد جامی الفر (مسجد قرمز)
4
(از 2 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
گاله فیس گرین

گاله فیس گرین

Galle Face Green
5
(از 2 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 1 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
شیواسوبرامانیا سوامی کویل
3
(از 2 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 9 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
معبد سیما مالاکایا
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 6 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه هلند

موزه هلند

Dutch Museum
0
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 12 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
باغ وحش ملی سریلانکا

باغ وحش ملی سریلانکا

National Zoological Gardens of Sri Lanka
0
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 12 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک ویهارامادوی
0
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 12 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلانیا راجا ماها ویارا
0
کلمبو / سریلانکا
رتبه در کلمبو 12 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده