جاذبه های فشم

0
روستای لالان (لالون)
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 8 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
آبشار ایگل

آبشار ایگل

Igol Waterfall
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 6 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار یخی آبنیک

آبشار یخی آبنیک

Abnik Ice waterfall
5
(از 1 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 2 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار لالان

آبشار لالان

Lalun Waterfall
5
(از 1 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 2 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل آبنیک

پل آبنیک

Abnik Bridge
3
(از 1 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 9 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای آبنیک
5
(از 3 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 1 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
اوشان
5
(از 1 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 2 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده عبدالله (ع) روستای لالان
1
(از 1 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 10 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
روستای آهار
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 6 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار شکرآب

آبشار شکرآب

ShekarAb Waterfall
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
امامزاده سید میرسلیم (ع)
فشم / ایران
رتبه در فشم 11 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
چشمه عروسک

چشمه عروسک

Arousak Spring
0
فشم / ایران
رتبه در فشم 11 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
امامزادگان طیب و موسی (ع)
0
فشم / ایران
رتبه در فشم 11 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قله آبک

قله آبک

Abak Peak
0
فشم / ایران
رتبه در فشم 11 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه مازیار (قلعه امامه)
فشم / ایران
رتبه در فشم 11 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار اسبول (سه غار)
فشم / ایران
رتبه در فشم 11 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه کیقباد

قلعه کیقباد

Keyqobad Castle
0
فشم / ایران
رتبه در فشم 11 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای باغ گل

روستای باغ گل

Bagh Gol Village
0
فشم / ایران
رتبه در فشم 11 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای شکرآب

روستای شکرآب

ShekarAb Village
0
فشم / ایران
رتبه در فشم 11 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار کیقباد

غار کیقباد

Keyqobad Cave
0
فشم / ایران
رتبه در فشم 11 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده