جاذبه های شمیرانات

0
آبشار برگ جهان

آبشار برگ جهان

Barg-e Jahan Waterfall
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
لواسان / ایران
رتبه در لواسان 3 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای لالان (لالون)
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 8 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
آبشار ایگل

آبشار ایگل

Igol Waterfall
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 6 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دریاچه سد لتیان

دریاچه سد لتیان

Lake of Latyan Dam
4
(از 2 نقد و بررسی)
لواسان / ایران
رتبه در لواسان 5 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای برگ جهان

روستای برگ جهان

Barg-e Jahan Village
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
لواسان / ایران
رتبه در لواسان 1 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
دشت هویج

دشت هویج

Carrot Plain
4
(از 3 نقد و بررسی)
لواسان / ایران
رتبه در لواسان 6 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
پلازا فرهنگی
5
(از 1 نقد و بررسی)
شمیرانات / ایران
رتبه در شمیرانات 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک جنگلی لتیان
4
(از 1 نقد و بررسی)
لواسان / ایران
رتبه در لواسان 4 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار کفترلو

آبشار کفترلو

Kaftarloo Waterfall
2
(از 1 نقد و بررسی)
لواسان / ایران
رتبه در لواسان 8 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار یخی آبنیک

آبشار یخی آبنیک

Abnik Ice waterfall
5
(از 1 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 2 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار لالان

آبشار لالان

Lalun Waterfall
5
(از 1 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 2 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار موزه استاد وزیری
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
لواسان / ایران
رتبه در لواسان 2 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
پل آبنیک

پل آبنیک

Abnik Bridge
3
(از 1 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 9 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای آبنیک
5
(از 3 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 1 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
اوشان
5
(از 1 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 2 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستا زایگان

روستا زایگان

Zayegan Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
شمیرانات / ایران
رتبه در شمیرانات 2 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده عبدالله (ع) روستای لالان
1
(از 1 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 10 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
امامزادگان پنج تن (ع)
3
(از 1 نقد و بررسی)
لواسان / ایران
رتبه در لواسان 7 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای گرمابدر

روستای گرمابدر

Garmabdar Village
4
(از 2 نقد و بررسی)
شمیرانات / ایران
رتبه در شمیرانات 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای آهار
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
فشم / ایران
رتبه در فشم 6 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده