جاذبه های شهر هوشی مین

0
واکینگ استریت بویی وین
3
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 6 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اداره پست مرکزی

اداره پست مرکزی

Central Post Office
5
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ استقلال

کاخ استقلال

The Independence Palace
4
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
تونل های کوچی
5
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان نگوین هوئه
4
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
موزه بقایای جنگ

موزه بقایای جنگ

War Remnants Museum
5
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده