جاذبه های اندونزی

0
آبشار آلینگ آلینگ

آبشار آلینگ آلینگ

Aling-Aling Waterfall
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلیسای کاتولیک سن فرانسیس خاویر
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تامان نوسا
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه پاسیفیکا
0
نوسا دوآ / اندونزی
رتبه در نوسا دوآ 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
صومعه بودایی برهما ویهارا آرما

صومعه بودایی برهما ویهارا آرما

Brahma Vihara Arama Buddhist Monastery
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کاخ آب اوجونگ

کاخ آب اوجونگ

Ujung Water Palace
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
معبد تیرتا امپول
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل ملستی

ساحل ملستی

Melasti Beach
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار دوقولو بانیومالا
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
اشک شیطان

اشک شیطان

Devil's Tears
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کوه آگونگ

کوه آگونگ

Mount Agung
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پیاده روی در مزارع برنج اوبود
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل گونونگ پایونگ
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
انجمن لاک پشت های دریای بالی
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مرکز حفاظت و پرورش لاک پشت

مرکز حفاظت و پرورش لاک پشت

Turtle Conservation and Education Centre
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
گونونگ کاوی سباتو تمپل
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار لس

آبشار لس

Les Waterfall
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار کانتو لامپو

آبشار کانتو لامپو

Kanto Lampo Waterfall
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مونت کاوی
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آتوه بیچ

آتوه بیچ

Atuh Beach
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده