جاذبه های ایتالیا

1
از 1 رای
کلیسای جامع سانتا ماریا دل فیوره
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
فلورانس / ایتالیا
رتبه در فلورانس 3 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
رودخانه آرنو
5
(از 2 نقد و بررسی)
فلورانس / ایتالیا
رتبه در فلورانس 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پونته ویچیو

پونته ویچیو

Ponte Vecchio
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
فلورانس / ایتالیا
رتبه در فلورانس 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پیازا دلا سیگنوریا
5
(از 2 نقد و بررسی)
فلورانس / ایتالیا
رتبه در فلورانس 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کلیسای دی سن مارکو

کلیسای دی سن مارکو

Basilica di San Marco
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
ونیز / ایتالیا
رتبه در ونیز 1 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
پونته دلا پاگلیا
5
(از 2 نقد و بررسی)
ونیز / ایتالیا
رتبه در ونیز 7 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
تورری دل اورولوجیو (برج ساعت)
5
(از 2 نقد و بررسی)
ونیز / ایتالیا
رتبه در ونیز 7 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
قصر دوک

قصر دوک

Doges Palace
5
(از 2 نقد و بررسی)
ونیز / ایتالیا
رتبه در ونیز 7 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
گرند کانال

گرند کانال

Canal Grande
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
ونیز / ایتالیا
رتبه در ونیز 15 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
تاکسی های دریایی ونیز (گوندولا)
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
ونیز / ایتالیا
رتبه در ونیز 2 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
پونته دی سوسپیری (پل افسوس ها)
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
ونیز / ایتالیا
رتبه در ونیز 17 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
کتاب فروشی لیبرریا آکوآ آلتا
5
(از 2 نقد و بررسی)
ونیز / ایتالیا
رتبه در ونیز 7 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
تراس دل پنچیو

تراس دل پنچیو

Terrazza del Pincio
5
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 14 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فواره چهار رودخانه

فواره چهار رودخانه

Fontana dei Quattro Fiumi
5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 4 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ویا دی فوری ایمپریالی
5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 4 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
میدان اسپاگنا

میدان اسپاگنا

Piazza di Spagna
5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 4 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پیازا دل کامپیدولیو
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 29 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
فواره دلا بارکاسیا

فواره دلا بارکاسیا

Fontana della Barcaccia
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 29 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پونته دی ریالتو
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
ونیز / ایتالیا
رتبه در ونیز 5 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
میدان ونیز

میدان ونیز

Piazza Venezia
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 29 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده