جاذبه های رم

0
تراس دل پنچیو

تراس دل پنچیو

Terrazza del Pincio
5
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 14 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فواره چهار رودخانه

فواره چهار رودخانه

Fontana dei Quattro Fiumi
5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 4 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ویا دی فوری ایمپریالی
5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 4 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
میدان اسپاگنا

میدان اسپاگنا

Piazza di Spagna
5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 4 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پیازا دل کامپیدولیو
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 29 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
فواره دلا بارکاسیا

فواره دلا بارکاسیا

Fontana della Barcaccia
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 29 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
میدان ونیز

میدان ونیز

Piazza Venezia
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 29 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پل سنت آنجلو

پل سنت آنجلو

Ponte Sant'Angelo
5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 4 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مجسمه سوارکاری مارکوس اورلیوس

مجسمه سوارکاری مارکوس اورلیوس

Replica Statua Equestre di Marco Aurelio
4
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 35 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک دی کُله اُپیو
3
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 59 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلونا دی فوکا

کلونا دی فوکا

Colonna di Foca
3
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 59 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ابلیسک فلامینیو
4
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 35 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مونتو پینچیو
4
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 35 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل ویکتور امانوئل دوم

پل ویکتور امانوئل دوم

Ponte Vittorio Emanuele II
5
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 14 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجسمه کامیلیو کاوور

مجسمه کامیلیو کاوور

Monumento a Camillo Cavour
4
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 35 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چیسا دی سن لورنزو میراندا

چیسا دی سن لورنزو میراندا

Chiesa di San Lorenzo de Speziali in Miranda
4
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 35 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فونتانا دی پیازا دل آ روتاندا
4
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 35 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رومن فوروم
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 34 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
دروازه دل پوپولو
3
(از 1 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 59 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پیازا دل پوپولو (میدان دل پوپولو)
5
(از 2 نقد و بررسی)
رم / ایتالیا
رتبه در رم 4 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده