جاذبه های کلاردشت

0
دریاچه ولشت
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
مرزن آباد / ایران
رتبه در مرزن آباد 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای سیاه بیشه

روستای سیاه بیشه

Siah Bisheh Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 6 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل مازیچال

جنگل مازیچال

Mazichal Jungle
5
(از 1 نقد و بررسی)
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 2 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ییلاق مازیچال

ییلاق مازیچال

Mazichal Country
5
(از 1 نقد و بررسی)
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 2 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرداب دیوک

مرداب دیوک

Dayouk Lagoon
5
(از 1 نقد و بررسی)
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 2 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
علم کوه

علم کوه

Alam Kuh
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 1 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای رودبارک
4
(از 2 نقد و بررسی)
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 8 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
روستای پیشنبور

روستای پیشنبور

Pishanbur Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 6 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار اکد

آبشار اکد

Aked Waterfall
5
(از 1 نقد و بررسی)
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 2 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ اجابیت کلاردشت

کاخ اجابیت کلاردشت

Ojabeyt Palace Kelardasht
0
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 9 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای ناتر

روستای ناتر

Nater Village
0
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 9 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای سنگسرک

روستای سنگسرک

Sange Sarak Village
0
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 9 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای کردیچال

روستای کردیچال

Kordichal Village
0
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 9 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
چشمه آب گرم روستای دلیر

چشمه آب گرم روستای دلیر

Hot Spring of Dalir Village
0
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 9 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای دلیر

روستای دلیر

Dalir Village
0
کلاردشت / ایران
رتبه در کلاردشت 9 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده