جاذبه های استان مازندران

0
جنگل لفور

جنگل لفور

Lafur Forest
5
(از 6 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 1 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
سد لفور (سد البرز)

سد لفور (سد البرز)

Lafoor Dam (Alborz Dam)
5
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 5 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک پایین لموک (پارک گلها)
4
(از 1 نقد و بررسی)
قائم شهر / ایران
رتبه در قائم شهر 2 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستا ونوش

روستا ونوش

Vanoosh village
3
(از 1 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 13 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار رویان
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
رویان / ایران
رتبه در رویان 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
ساحل نوشهر

ساحل نوشهر

Noshahr Beach
3
(از 1 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 13 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه الیمالات
4.7
(از 14 نقد و بررسی)
نور / ایران
رتبه در نور 1 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 14 رای
مشاهده
روستای چلندر

روستای چلندر

Chalandar Village
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 5 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستا پی کلا

روستا پی کلا

Pey Kola Village
3
(از 1 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 13 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه سد آویدر (آبیدر)

دریاچه سد آویدر (آبیدر)

Lake of Abidar Dam (Lake of Aveder Dam)
4.5
(از 9 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 2 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
باغ گیاهشناسی نوشهر

باغ گیاهشناسی نوشهر

Botanical Garden of Noshahr
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 6 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار تیرکن (هفت آبشار)
5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 2 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار سنگ درکا

آبشار سنگ درکا

Sang Dareka Waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
آمل / ایران
رتبه در آمل 16 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای مون

روستای مون

Moon Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
آمل / ایران
رتبه در آمل 16 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار والاتبار
4
(از 1 نقد و بررسی)
ساری / ایران
رتبه در ساری 19 از 100 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار ملامجدالدین

بازار ملامجدالدین

Molla Majdoddin Market
4
(از 1 نقد و بررسی)
ساری / ایران
رتبه در ساری 19 از 100 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای ورسک

روستای ورسک

Veresk Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 15 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای سرخ آباد سوادکوه
4
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 15 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
شیرین رود

شیرین رود

Shirinrud River
5
(از 1 نقد و بررسی)
ساری / ایران
رتبه در ساری 8 از 100 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سد سلیمان تنگه (سد شهید رجائی)

سد سلیمان تنگه (سد شهید رجائی)

Soleyman Tangeh (Shahid Rajaee Dam)
4.5
(از 7 نقد و بررسی)
ساری / ایران
رتبه در ساری 4 از 100 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده