جاذبه های استان مازندران

5
از 1 رای
دیو چشمه

دیو چشمه

Div Cheshmeh
5
(از 1 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 5 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ گیاهشناسی نوشهر

باغ گیاهشناسی نوشهر

Botanical Garden of Noshahr
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 6 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
روستای کندلوس

روستای کندلوس

Kandolus Village
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 3 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
ساحل سرخرود

ساحل سرخرود

Sorkhrud Beach
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
سرخرود / ایران
رتبه در سرخرود 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
میدان ساعت (ساری)
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
ساری / ایران
رتبه در ساری 16 از 100 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
دریاچه سد شیاده

دریاچه سد شیاده

Lake of Shiyadeh Dam
5
(از 2 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 2 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای ارفعده
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 21 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار آهکی اِسکِلیم

آبشار آهکی اِسکِلیم

Limestone waterfall Eskelym
5
(از 1 نقد و بررسی)
شیرگاه / ایران
رتبه در شیرگاه 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل لفور

جنگل لفور

Lafur Forest
5
(از 6 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 1 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
سد لفور (سد البرز)

سد لفور (سد البرز)

Lafoor Dam (Alborz Dam)
5
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 5 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک پایین لموک (پارک گلها)
4
(از 1 نقد و بررسی)
قائم شهر / ایران
رتبه در قائم شهر 2 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستا ونوش

روستا ونوش

Vanoosh village
3
(از 1 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 14 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار رویان
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
رویان / ایران
رتبه در رویان 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
ساحل نوشهر

ساحل نوشهر

Noshahr Beach
3
(از 1 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 14 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه الیمالات
4.7
(از 14 نقد و بررسی)
نور / ایران
رتبه در نور 1 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 14 رای
مشاهده
روستای چلندر

روستای چلندر

Chalandar Village
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 7 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستا پی کلا

روستا پی کلا

Pey Kola Village
3
(از 1 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 14 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه سد آویدر (آبیدر)

دریاچه سد آویدر (آبیدر)

Lake of Abidar Dam (Lake of Aveder Dam)
4.5
(از 9 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 2 از 42 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
آبشار تیرکن (هفت آبشار)
5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 3 از 46 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار سنگ درکا

آبشار سنگ درکا

Sang Dareka Waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
آمل / ایران
رتبه در آمل 16 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده