جاذبه های استان مازندران

0
سد سلیمان تنگه (سد شهید رجائی)

سد سلیمان تنگه (سد شهید رجائی)

Soleyman Tangeh (Shahid Rajaee Dam)
4.5
(از 7 نقد و بررسی)
ساری / ایران
رتبه در ساری 4 از 98 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
جنگل قادیکلا

جنگل قادیکلا

Ghadi Kolah Forest
5
(از 1 نقد و بررسی)
قائم شهر / ایران
رتبه در قائم شهر 1 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجموعه تاریخی و گردشگری عباس آباد

مجموعه تاریخی و گردشگری عباس آباد

Abbas Abad Historical and Tourism Complex
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
بهشهر / ایران
رتبه در بهشهر 3 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
شهربازی سرزمین رویا رامسر

شهربازی سرزمین رویا رامسر

Ramsar Dreamland Amusement Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
رامسر / ایران
رتبه در رامسر 27 از 70 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل ورسک

پل ورسک

Veresk Bridge
4.7
(از 10 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 2 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
دریاچه ولشت
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
مرزن آباد / ایران
رتبه در مرزن آباد 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
تله کابین نمک آبرود
4.5
(از 14 نقد و بررسی)
نمک آبرود / ایران
رتبه در نمک آبرود 1 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 14 رای
مشاهده
شهربازی توسکاسرا

شهربازی توسکاسرا

Tuscasra Amusement Park
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
رامسر / ایران
رتبه در رامسر 42 از 70 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
چشمه پلکانی باداب سورت
4.7
(از 17 نقد و بررسی)
ساری / ایران
رتبه در ساری 1 از 98 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 17 رای
مشاهده
ایران کتان (رامسر)
2.5
(از 2 نقد و بررسی)
رامسر / ایران
رتبه در رامسر 43 از 70 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
ساحل سرخرود

ساحل سرخرود

Sorkhrud Beach
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
سرخرود / ایران
رتبه در سرخرود 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای درویش آباد
4
(از 1 نقد و بررسی)
سرخرود / ایران
رتبه در سرخرود 3 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای لاویج
4.3
(از 8 نقد و بررسی)
نور / ایران
رتبه در نور 6 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
پارک جنگلی کشپل

پارک جنگلی کشپل

Kashpel Forest Park
5
(از 2 نقد و بررسی)
نور / ایران
رتبه در نور 2 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
دریاچه سد آویدر (آبیدر)

دریاچه سد آویدر (آبیدر)

Lake of Abidar Dam (Lake of Aveder Dam)
4.6
(از 8 نقد و بررسی)
نوشهر / ایران
رتبه در نوشهر 2 از 39 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
روستای گالش محله

روستای گالش محله

Galesh Mahalleh village
4
(از 1 نقد و بررسی)
رامسر / ایران
رتبه در رامسر 27 از 70 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای جواهرده

روستای جواهرده

Javaher Deh Village
4.6
(از 8 نقد و بررسی)
رامسر / ایران
رتبه در رامسر 7 از 70 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
پارک جنگلی صفارود
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
رامسر / ایران
رتبه در رامسر 10 از 70 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار صفارود
4
(از 3 نقد و بررسی)
رامسر / ایران
رتبه در رامسر 39 از 70 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
ییلاق جواهرده

ییلاق جواهرده

Yeilagh Javaher Deh
5
(از 1 نقد و بررسی)
رامسر / ایران
رتبه در رامسر 14 از 70 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده