جاذبه های ماکو

0
سد بارون

سد بارون

Baroon Dam
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 3 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بازار مرزی ماکو

بازار مرزی ماکو

Maku Border Market
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 3 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
منشور بازالتی ماکو
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 1 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
کلیسای زور زور (کلیسای مریم مقدس)
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 3 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
قلعه قبان ماکو

قلعه قبان ماکو

Maku Qoban Castle
1.5
(از 2 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 11 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 2 رای
مشاهده
عمارت کلاه فرنگی ماکو

عمارت کلاه فرنگی ماکو

Maku Kolah Farangi Mansion
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 10 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
مجتمع تجاری امید

مجتمع تجاری امید

Omid Commercial Complex
4
(از 1 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 6 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ موزه باغچه جوق (کاخ سردار)
4.2
(از 5 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 8 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
قلعه قابان

قلعه قابان

Qaban Castle
3
(از 1 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 9 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
کوه قیه

کوه قیه

Ghieh Mountain
5
(از 1 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 2 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دخمه سنگی فرهاد

دخمه سنگی فرهاد

Farhad Stone Dakhma
4
(از 1 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 6 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلاهک سنگی ماکو

کلاهک سنگی ماکو

Kolahake Sangie Makoo
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
گنبد نمکی تازه کند
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه راوز

قلعه راوز

Ravaz Castle
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار یاریم قیه

غار یاریم قیه

Yarim Ghieh Cave
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه سیاه

قلعه سیاه

Black Castle
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پل قره کورپو (پل سیاه)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پل قلعه جوق

پل قلعه جوق

Qaleh Juq Bridge
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای آغگل

روستای آغگل

Agh Gol Village
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دره باغی

دره باغی

Baghi Valley
0
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده