جاذبه های استان آذربایجان غربی

0
غار آبی سهولان

غار آبی سهولان

Saholan Water Cave
4
(از 12 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 17 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
کلیسای ننه مریم (شرق آشور)
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 26 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دریاچه ارومیه
4
(از 17 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 30 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 94٪ از 17 رای
مشاهده
تپه حسنلو

تپه حسنلو

Teppe Hasanlu
4
(از 5 نقد و بررسی)
نقده / ایران
رتبه در نقده 4 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
بنای سه گنبد

بنای سه گنبد

Urmia Segonbad
3.2
(از 8 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 39 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 8 رای
مشاهده
بندر شرفخانه

بندر شرفخانه

Sharafkhaneh Harbor
3.2
(از 4 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 38 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
پل قطور

پل قطور

Ghotour Bridge
5
(از 1 نقد و بررسی)
خوی / ایران
رتبه در خوی 2 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کوه بوز سینا

کوه بوز سینا

Boz Sina Mountain
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 3 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
دریاچه و کوه دالامپر

دریاچه و کوه دالامپر

Dalamper lake & mountain
5
(از 6 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 1 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
آبشار سوله دوکل

آبشار سوله دوکل

Soleh Dokol Waterfall
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 7 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
تخت سلیمان

تخت سلیمان

Takht-e Soleyman
5
(از 4 نقد و بررسی)
تکاب / ایران
رتبه در تکاب 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
مرکز خرید تورک مال
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 36 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
تاناکورای مهاباد
4
(از 3 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 10 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی مهاباد (حمام میرزا رسول)

موزه مردم شناسی مهاباد (حمام میرزا رسول)

Anthropology Museum of Mahabad (Mirza Rasoul Bath)
4
(از 2 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 8 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار رزگه

آبشار رزگه

Rasgeh Waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
سر دشت / ایران
رتبه در سر دشت 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار فقره قا (گوردخمه فخریگاه)

غار فقره قا (گوردخمه فخریگاه)

Faghrgha Cave (Fakhrigah Catacombs)
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 16 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
تالاب کانی برازان
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 5 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد و حوضخانه رستم بیگ

مسجد و حوضخانه رستم بیگ

Mosque And Hozkhane Rostam Beig
3
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 11 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
چشمه کانی گراوان

چشمه کانی گراوان

Gravan Mineral Spring
5
(از 1 نقد و بررسی)
سر دشت / ایران
رتبه در سر دشت 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بارگاه شیخ شمس الدین برهانی
4
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 6 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده