جاذبه های مهریز

0
سرو منگاباد

سرو منگاباد

Cypress of Mangabad
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 3 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
باغ پهلوان پور

باغ پهلوان پور

Pahlavanpur Garden
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 3 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
چشمه غربالبیز

چشمه غربالبیز

Gharbalbiz Spring
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 3 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
قلعه سر یزد

قلعه سر یزد

Sar Yazd Castle
5
(از 3 نقد و بررسی)
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 1 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
سنگ نگاره کوه ارنان

سنگ نگاره کوه ارنان

Arnan Mountain Inscription
5
(از 1 نقد و بررسی)
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 2 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد مهر پادین

مسجد مهر پادین

Mehr Padin Mosque
3
(از 1 نقد و بررسی)
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 8 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه خورمیز

قلعه خورمیز

Khormiz Castle
4
(از 1 نقد و بررسی)
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 6 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه مهر پادین

قلعه مهر پادین

Mehr Padin Castle
4
(از 1 نقد و بررسی)
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 6 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای بنادک سادات
0
(از 1 نقد و بررسی)
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 9 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای سریزد
0
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 10 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای خورمیز
0
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 10 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کوه ريگ (مهریز)
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 10 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
برج بادگیر شکیب
0
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 10 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
حسینیه باغ بهار مهریز

حسینیه باغ بهار مهریز

Mehriz baghe bahar Hosseiniyeh
0
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 10 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
زیارتگاه پیر نارکی
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 10 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
خانه اخوان طباطبایی

خانه اخوان طباطبایی

Akhavan Tabatabaii House
0
مهریز / ایران
رتبه در مهریز 10 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده