جاذبه های سبزوار

0
روستای گاچ

روستای گاچ

Gach Village
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مزار حمید سبزواری (شاعر معاصر)
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بازار حاج زمان سبزوار

بازار حاج زمان سبزوار

Haj Zaman Bazaar of Sabzevar
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک لاله سبزوار

پارک لاله سبزوار

Sabzevar Laleh Park
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار برغمد

آبشار برغمد

Barghamad Waterfall
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای ایزی
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه نفت سبزوار

موزه نفت سبزوار

Sabzevar Petroleum Museum
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آرامگاه ملا حسین کاشفی

آرامگاه ملا حسین کاشفی

Tomb of Molla Hossein Kashefi
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آرامگاه بیهقی

آرامگاه بیهقی

Tomb of Beyhaghi
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد پامنار

مسجد پامنار

Pamenar Mosque
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
منطقه شکار ممنوع کمر قلعه
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بازار سرپوش سبزوار

بازار سرپوش سبزوار

Sarposh Bazaar of Sabzevar
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آرامگاه حاج ملا هادی سبزواری
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه شهر سبزوار

موزه شهر سبزوار

Shahr-e Sabzevar Museum
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آرامگاه بقراط
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای مهر

روستای مهر

Mehr Village
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای بلاش آباد

روستای بلاش آباد

Belash Abad Village
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای زعفرانیه

روستای زعفرانیه

Zafaraniyeh Village
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آرامگاه امین التجار مشهدی
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رباط فرامرزخان

رباط فرامرزخان

Rebat-e Faramarzkhan
0
سبزوار / ایران
رتبه در سبزوار 1 از 32 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده