جاذبه های طرقبه

0
مجموعه توریستی چالیدره

مجموعه توریستی چالیدره

Chalidarreh Tourist Complex
3.8
(از 14 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 11 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 14 رای
مشاهده
روستای کنگ

روستای کنگ

Kang Village
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 1 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
تله سیژ چالیدره

تله سیژ چالیدره

Chalidare Chairlift
5
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 2 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دره خوشرو (خوشرود)
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای جاغرق

روستای جاغرق

Jagharq Village
3.2
(از 4 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 10 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
پارک سنگی کمر مقبولا

پارک سنگی کمر مقبولا

Kamar Maqboula Stone Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای نغندر
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ پونه

باغ پونه

Pouneh Garden
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای حصار گلستان

روستای حصار گلستان

Hesar Golestan Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دره ارغوان (دشت ارغوان)
5
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 2 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای ازغد

روستای ازغد

Azghad Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل جیغ ( جنگل سربرج)

جنگل جیغ ( جنگل سربرج)

Jangal-e Jigh) sarborj Jungle)
0
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 12 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ترن کوهستان چالیدره (فونیکولار)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 12 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مجتمع تجاری بعثت

مجتمع تجاری بعثت

Besat Shopping Centre
0
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 12 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای ازغد

روستای ازغد

Azghad Village
0
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 12 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده